Hopp til hovedinnhold
Tomannsboliger fra Mesterhus

Tomannsboliger

Er tomten trang for å romme to eneboliger, men har svært god plass med et hus? Da kan en tomannsbolig være løsningen. Økonomisk smart er det også.

Hva kjennetegner tomannsboliger?

En tomannsbolig er et hus med to separate boenheter under samme tak. I en vertikaldelt tomannsbolig er boenhetene delt av en felles vegg, mens en horisontaldelt tomannsbolig er delt av et etasjeskille.

Å bygge en tomannsbolig gir muligheten til å dele kostnadene med en annen bolig. Byggekostnadene, kjøp av tomten og infrastrukturutgifter kan deles mellom eierne av tomannsboligen, noe som kan være mer økonomisk gunstig
sammenlignet med å bygge og eie en enebolig alene.