Hopp til hovedinnhold
1 / 0

FENSTAD - Siste sjanse! Kun 1 byggeklar eneboligtomt igjen!

Slettumsvingen 26, 2170 Fenstad
Pris fra
kr 710 000

Boligtype

Tomter

Tomteareal

699 m2

Gårdsnr.

14

Bruksnr.

225
June Andersen
Salgskonsulent
Prosjektet bygges av

Adkomst

Fra E6, Jessheim - Ta av fra E6 mot Nordkisa og følg veien gjennom Nordkisa og Brårud, over Svanfossen og forbi Fenstad Kirke. Følg veien til du får Grindervegen på din venstre side, og følg igjen denne i ca. 600 meter, hvorpå du får Slettumvegen på høyre hånd. 

Fra E6, Kløfta - Ta av fra E6 mot Kongsvinger og følg E16 Kongsvingervegen helt til du kommer over Vormsundbrua, ta deretter første rundkjøring til venstre inn på Eidsvollvegen. Etter ca. 7 km sving til venstre inn på Svanfossvegen og deretter til høyre inn på Grindervegen. Følg denne ca. 600 meter og sving igjen til høyre inn Slettumvegen. 

Beliggenhet

Fenstad ligger idyllisk til i nordre del av Nes Kommune i Akershus, øst for elven Vorma. Stedet er preget av vakker natur og rik tilgang på friluftsaktiviteter.

Grindermåsan ligger i et meget barnevennlig område, med lite trafikk og utenfor alle støyområder. Butikk med post, barnehage og fritidsaktiviteter som fotball og ski er i umiddelbar nærhet til tomteområdet.

Avstand til Fenstad barneskole er under 2 km. Ungdomsskole og videregående skole ligger henholdsvis i Vormsund ( 9 km ) og på Årnes ( 14 km ).

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass, ligger Nes kommune sentralt, uten særlig sjenerende flystøy. Naturen har vært raus med å dele ut idyller i en trygg bo- og opplevelseskommune.

På varme sommerdager minner bryggeområdene ved Glomma og Vorma om vakre sørlandsidyller, mens vinteren gjerne inviterer til aktiv utfoldelse i ishallen eller de mange løypetraseer som finnes kommunens store og uberørte naturområder.

Nes kommunes ca 24.000 innbyggere har hele 637 kvadratkilometer å boltre seg på. 800 gårdsbruk bidrar til at Nes faktisk er landets største kornkommune. Å vokse opp i Nes er både trygt og godt. Skoletilbudet er godt på de 8 barneskolene, 2 ungdomsskolene og de 2 store videregående skolene som finnes i bygda.

Sommersporten golf blomstrer i Nes med to golfbaner, Rommen Golfpark (18 hull) og Hvam golfbane (9 hull). I Nes finner du også ridesenter, ishall, opplevelsesmuseer, kunstforening og ikke minst en fantastisk natur med 168 sjøer og vann. Landets best bevarte kirkeruiner fra 1100-tallet finner du nettopp i Nes.

Nes kommune står foran en positiv utvikling i en tid med kraftig vekst i folketallet. Mange nye innbyggere og etablerere skal ytes gode tjenester. Derfor arbeider Nes kommune kontinuerlig med å kanalisere sine ressurser inn mot direkte tjenesteproduksjon, uten tungvinte byråkratiske løsninger.

Se www.nes.kommune.no for mer informasjon.

Beskaffenhet

Byggetrinn 1 - Består av 16 tomter, hvor alle er solgt. 
Byggetrinn 2 - Består av 25 tomter, hvorav 22 er solgt og 2 bygges i egen regi på tomtene i Slettumsvingen 3 og 5. Her kommer det Mesterhus Karita for salg. Se vedlagte kart med beskrivelse av ledige tomter, pris og BYA. 

Tomtene blir solgt med byggeklausul hos Mesterhus Fenstad Bygg AS, se priser oppgitt i denne annonsen. 

Gå inn på Mesterhus.no for å se alle våre flotte hustyper. Da vi ikke har ferdige moduler men bygger alt på stedet, kan vi tilpasse alle våre hustyper etter kundens ønsker og behov. 

Eneboligtomtene er regulert som frittliggende småhusbebyggelse, som omfatter ene-/tomannsboliger og eneboliger med hybel/leilighet. Det skal planlegges og avsettes plass til dobbelgarasje, selv om denne ikke skal oppføres samtidig med bolig. Ved oppføring av bolig med hybel/leilighet skal det avsettes en ekstra biloppstillingsplass. Tomtene er regulert med en utnyttelse på BYA 25 %, mønehøyde 9 meter og gesimshøyde 7 meter. 

Boenheter skal plasseres innenfor byggegrenser på plankartet og minimum 4 meter fra nabogrense. Frittstående garasjer inntil 50 m2 BYA kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Oversikt over ledige tomter:

Slettumsvingen 2-4: Tomt nr. 17 på 1.012 m2, Gnr. 14/Bnr. 216, Kr. 891.000,- SOLGT!
Slettumsvingen 3: Tomt nr. 36 på 699 m2, Gnr. 14/Bnr. 225, Kr. 706.000,- Karita bygges for salg
Slettumsvingen 5: Tomt nr. 37 på 751 m2, Gnr. 14/Bnr. 226, Kr. 736.000,- Karita bygges for salg
Slettumsvingen 7: Tomt nr. 38 på 1.105 m2, Gnr. 14/Bnr. 227, Kr. 940.000,- SOLGT!
Slettumsvingen 17: Tomt nr. 41 på 724 m2, Gnr. 14/Bnr. 230, Kr. 710.000,- SOLGT!
Slettumsvingen 24: Tomt nr. 27 på 744 m2, Gnr. 14/Bnr. 241, Kr. 730.000,- SOLGT!
Slettumsvingen 26: Tomt nr. 28 på 841 m2, Gnr. 14/Bnr. 234, kr. 791.000,- 
Slettumsvingen 28: Tomt nr. 29 på 847 m2, Gnr. 14/Bnr. 235, Kr. 797.000,- SOLGT! 
Slettumsvingen 30: Tomt nr. 30 på 839 m2, Gnr. 14/Bnr. 236, Kr. 789.000,- SOLGT! 
Slettumsvingen 32: Tomt nr. 31 på 831 m2, Gnr. 14/Bnr. 237, Kr. 782.000,- SOLGT!

Hvorfor bygge nytt?

Å bygge nytt kan være lønnsomt og et ferdighus kan for mange være selve nøkkelen til å komme seg inn på eneboligmarkedet. Øvrige fordeler:
- Du betaler kun dokumentavgift av tomteverdien og fast pris for nøkkelferdig hus.
- Meget energieffektive Tek17 hus som gir betraktelig billigere strømutgifter!
- En ny bolig har ikke behov for oppussing i nærmeste fremtid, slik at du kan bruke fritiden på noe annet enn oppussing. Tid = Penger.
- Lave driftskostnader; alt er nytt og boligen vil være "selvgående" i mange år fremover.
- Strenge krav til inneklima og energiforbruk gir optimale luft, varme og klimaforhold i boligen. Høy teknisk standard.
- Lovfestet garanti i hele 5 år etter overtakelsen.