Hopp til hovedinnhold

Tømrer Service AS - VOLDA

Tømrer Service AS er forhandlar av Mesterhus. Firmaet er også eit allsidig entreprenørfirma som ikkje berre bygg Mesterhus einebustader. Vi designar, teiknar og prosjekterar einebustader, leilegheitshus, bustadblokker og bustadfelt.

Om oss

Tømrer Service AS er forhandlar av Mesterhus. Firmaet er også eit allsidig entreprenørfirma som ikkje berre bygg Mesterhus einebustader. Vi designar, teiknar og prosjekterar einebustader, leilegheitshus, bustadblokker og bustadfelt.

Vi utfører prosjektleiar- og byggjeleiartenester, og vi har tilsett handverkarar som utførerer byggjearbeid innan fagfelta tømrerarbeid, mur- og betongarbeid, samt våtrom og flisleggingsarbeid.

Tømrer Service AS er godkjent lærlingebedrift og er med og utdannar ungdom til dyktige handverkarar med fagbrev.

Vi skal vere eit trygt førsteval
Vi og våre handverkarar veit korleis ein bygg hus basert på gode og sikre handverkstradisjonar. Vi er eit lokalt forankra firma med solid økonomi, og vi vil vere her også i framtida om det skulle vere noko.


Vår visjon kan fortkortast til ordet TAKK:

Truverdig
Alle skal kjenne seg trygge på at vi held løfter og avtalar.

Ansvar og lojalitet
Viser lojalitet til og ansvar for arbeidet og firmaet, og er stolte av det ferdige produktet.

Kommunikasjon
Vi skal spele på eit stabilt lag og samarbeide godt med kundar, leverandørar og tilsette.

Kompetanse
Byggje opp og tillegga oss kunnskap på sentrale felles område, og vere oppdaterte, utviklande og innovative.

Handverk av høgaste kvalitet
Vi er ei lokalt forankra bedrift som har bygd snart 1000 hus på Sunnmøre dei siste 20 åra. Ein har då erfaring og kompetanse for kva som skal til for å byggje hus i eit utfordrande vestlandsklima.

Den faglege leiinga og bedrifta består av 2 ingeniørar, 6 byggmeisterar, to fagskuleingeniørar og mange faglærte handverkarar. Vi har tilsett eigen servicemann. Han handsamar reklamasjonar, og når du har budd i bustaden i 1 år så vil han kome og ta ei 1 års synfaring. Om det skal vere noko som har dukka opp i løpet av første året så utbetrar han dette.

Vi bygg våre hus på den tradisjonelle måten, ute på byggjetomta. Våre leverandørar av material og byggevarer er valt med ombu blant solide og kjente norske produsentar og leverandørar med stor grad av lokal tilhørighet.

Kontakt oss

Hva gjelder henvendelsen?

Din kontaktinformasjon

Hvor vil du bygge?

Hva kan vi hjelpe med?