1 / 8

Rotset - 1 ledig leilegheit igjen

Prestegata 19C, 6100, Volda

Prestegata 17 og 19 ligger på Rotset. Det er bygd to blokker med til saman 20 bustadar. Leilegheita som er ledig er 126m2 bruksareal inkl sportsboda i carporten. Denne bustaden har 3 soverom, kjøken, stove, terrasse med glasrekkverk, bad, gjeste-WC, vaskerom, stor bod og carport med sportsbod.
Bustaden har moderne utforming med lyse malte overflater og god kvalitetar. Kjøken- og baderomsinnreiing er levert av Hygge Design AS.

Bustaden ligg med fasade mot vest med utsikt over Voldsfjorden og Volda sentrum. Bustaden har eigen carport med ei stor låsbar sportsbod på 5m². I tillegg er der godt med gjesteparkeringsplassar. Området vil også få eiga sykkelparkering, og nedgravde søppelkonteinarar.

I nærområdet finne du m.a.; OBS Bygg, bilverksted, daglegvarebutikk, Osdal Catering, bensinstasjon, skular, Volda Campus Sparebank 1 Arena, Høgskulen, berre for å nemne noko.
Vil du gå til sentrum så vil du bruker omlag 5 min.
Parkeringsplassar og tilkomstveg er asfalterte. Vi leverer ferdig tilsådd plen og nyplanta hekk. 

,

Skildring av leilegheitene

Ferdigstilling:
Bustaden vert levert i tråd med Teknisk Forskrift av 2017, og etter vårt nøkkelferdige konsept. Dusjveggar, møblar og innvendig belysning er ikkje inkludert.

Utvendig overflate:
Utvendig bordkledning vert leverte med to strøk, eitt grunningsstrøk, og eitt mellomstrøk. På taket vert det levert takpapp. Berande konstruksjonar og dekke på balkong/terrasse består av trykkimpregnerte materiale.

Innreiing/måling:
Himling i leilegheita har malt gips. Veggane har huntonittplater som har slette malte overflater. Dører, vindauge, listverk og fôringar til vindauga er kvite. Veggar og golv på bad er flislagde. Innvendige bod med varmtvannstank har fliser på golvet.

Kjøken, bad- og garderobeinnreiing: 
Kjøken og baderomsinnreiing er av type Nordsjø Riga serien. Desse vert leverte i h.h.t. arkitektteikning. Spegelen på bad har integrerte lys. Det vert levert med 1m garderobeskap til kvar sengeplass, og desse vert plasserte i h.h.t teikning.

Røyrleggjararbeid:
Anlegget vert levert komplett, og omfattar blant anna varmtvasstank (200L), avløp og uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Dusjbatteri med garnityr til badet, i h.h.t teikning. Til kvart hus vert det levert utvendig vasskrane.

Ventilasjon og oppvarming:
God ventilasjon er avgjerande for eit godt innemiljø, og for å halde oppvarmings-utgiftene så lave som mogeleg. Difor vert bustadane leverte med balansert ventilasjon med varmegjenvinnar. Leilegheitene er levert med vassboren varme med el. kolbe i stove og kjøkenet.

Elektriske installasjonar:
Elektrisk anlegg er utført etter gjeldande forskrifter. Det vert lagt opp til mulegheit for spottar i himlinga. Det vert levert rikeleg med stikkontakter i alle rom.

Uteplass:
Leilegheitene har terrasse/veranda. Plenen leverast tilsådd, og det vil verte planta ein hekk. Der vert sett ut reiestativ, sandkasse og benkar på plenarealet. Intern tilkomstveg er asfaltert.

,

Nøkkelferdig

Vi leverer bustadane våra, nøkkelferdige i h.h.t. vår std. leveranseskildring. Når du vel vår standard så slepp du å gjere nokon form for eigeninnsats. Husværet er så ferdig at du kan flytte rett inn. De treng berre å gjere før du flytter inn er å vaske ned bustaden, montere lampar og flytte inn møblar.

,

Betaling

Du betaler bustaden først den dagen du tek over bustaden, og dokumentavgifta.