Hopp til hovedinnhold

Bygg i Nord AS - SILSAND

Komplett husleverandør

Om oss

Historien

Opprinnelsen

I 1982 ble firmaet Finnsnes Trelast etablert av Terje Johansen og Bernt Endrerud. Konseptet med levering av trelast direkte til byggeplassen var enkelt og greit, og kundene ble fornøyde. Rett etter ble dette en heltidsbeskjeftigelse for Johansen og Endrerud, og firmaet endret navn til Bygg I Nord.

Komplett husleverandør

Fra å være en ren trevareleverandør gikk firmaet i 1984 over til å bli en komplett husleverandør. I 1987 kom den første firemannsboligen, og i 1988-89 kom det første store prosjektet, med 24 leiligheter i Atriumhusene på Furumoen, Silsand. I 1991-92 kom neste store prosjektet med 32 leiligheter i Liafeltet, Finnsnes.

Egen husfabrikk

Bygg I Nord vokste jevt og trutt. Vi så etterhvert behovet for elementer, og bygde derfor i 1993 en egen elementfabrikk som ble drevet som eget selskap – Senja Elementer AS. Dette var med på å sikre den gode kvaliteten, samtidig som byggetiden ble forkortet.

Nedturen

Julen 1994 ble selskapet rammet av brann. Verdier for mellom 8 og 10 millioner gikk tapt da kontor og lagerbygg brant ned. Gjenoppbyggingen var tung, men allerede etter fem måneder var nytt lager og kontorbygg på plass, og de vel 30 ansatte i full jobb igjen.

Spennende prosjekter

Bygg I Nord er etterhvert blitt kjent som en utbygger med flere store prosjekter bak seg. Vi hadde ansvaret for utbyggingen av Silsand Mellom i tre faser mellom 1987 og 1994. I 1997 bygget vi Bygården, et attraktivt næringsbygg midt i sentrum av Finnsnes. I 2000 ble ni leiligheter levert på Finnsnes (Øvre), og rett etter startet byggingen av Byåsen Borettslag (40 leiligheter på Finnsnes). Det siste fullførte storprosjektet er Finnsnes Bo- og Aktivitetssenter (Nordmotomta på Finnsnes). Etterspørselen har i de siste årene dreid over mot leiligheter, og vil i løpet av 2005 etablere Senjasia Borettslag med 8 leiligheter på Silsand. Det neste store blir trolig Panorama-prosjektet med 19 moderne sentrumsnære leiligheter på toppen av Finnsnes (der sorenskriverboligen ligger). Men frittstående eneboliger er selvsagt ikke avlegs, og Bygg I Nord jobber derfor med regulering av et nytt felt sør for Silsand Mellom.

Eierskap og fremtid

Kompaniskapet mellom Terje Johansen og Bernt Endrerud opphørte i 1999. Terje Johansen overtok da Tromsø-delen av virksomheten som ble skilt ut som eget selskap. Bernt Endrerud fikk ansvaret for aktiviteten på Finnsnes/Silsand hvor Bygg I Nord lever videre. Fra og med 2011 har Bygg i Nord AS vært eid av ledelse og ansatte. Selskapet er således ikke lenger en del av konsernet Bygg i Nord Gruppen. Fremdtidsutsiktene er gode, og vi skal gjøre vårt ytterste for fortsatt å levere enda bedre kvalitet i årene som kommer. Vi ses!

Kontakt oss

Hva gjelder henvendelsen?

Din kontaktinformasjon

Hvor vil du bygge?

Hva kan vi hjelpe med?