Hjelmeland Bygg AS

Som sagt – så gjort
Hjelmeland bygg AS er ein godt etablert totalleverandør av nybygg og byggtenester.
Me har hovudkontoret vårt i Årdalstunet i Hjelmeland kommune. Me byggjer hus, hytter, næringsbygg og dessutan driftsbygningar for landbruket. Hos oss møter du fagfolk med lokal forankring som ønskjer å hjelpa deg med det du treng.

Bustadprosjekt
Hjelmeland bygg byggjer bustader folk trivst i. For tida er me aktive i desse bustadprosjekta:
HJELMELAND SENTRUM | Nye einebustader med fjordnær plassering som ligg i gangavstand til ferjeleie, butikk, idrettshall, skule og barnehage.
DALANE I ÅRDAL | Har du ein draum om ny einebustad med fredeleg plassering nær både fjord og skog? Dalane i Årdal er plassen for deg.

Hytteprosjekt
Me er i gang med fleire flotte hytteprosjekt. Her tilbyr me kvalitetshytter på gode tomter. For tida er me engasjerte desse stadene:
HOVDA HYTTEFELT
| Store tomter som ligg svært godt til med flott utsikt.
FOREVATNET, HJELMELAND | Eit svært fredeleg og naturskjønt område med sju tomter.
FJELLBERGSKARDET | Den best bevarte hyttehemmelegheita i den rogalandske fjellheimen!
STORANESET PÅ BREILAND, HJELMELAND | Her kan du nyta hjelmelandsnaturen i fulle drag.

Stolt forhandlar av Saltdalshytta
Saltdalshytta er ein kvalitetsleverandør som dei fleste kjenner til. I ei årrekkje har dei levert hytter som er designa for den norske naturen og klimaet vårt. Desse solide hyttene kjem i ulike versjonar og kan tilpassast ønska og behova dine.

Våre ansatte

Birger Laugaland

Birger Laugaland

Daglig leder
Hjelmeland Bygg AS
Ole Kvame

Ole Kvame

Byggjeleiar
Hjelmeland Bygg AS

Kontakt oss

image placeholder