Fanevik Bygg AS

Lokal handverksbedrift i Florø - med faglig kompetanse og lang erfaring

• Mesterbrev og sentral godkjenning
• Bygger nye Mesterhus og andre spesialtilpassa bustader
• Etterisolerer, rehabiliterer og bygger om
• Eigen elementfabrikk, der vi produserer veggelement til prosjekta våre
• Utviklar eigne prosjekt gjennom selskapet Fanevik Tomteutbygging
• Nybygg og renovering av skular og barnehagar

Våre ansatte

Kjell Arne Sigdestad

Kjell Arne Sigdestad

Daglig leder
Fanevik Bygg AS
Sonja Sønnervik Owesen

Sonja Sønnervik Owesen

Kontorsjef
Fanevik Bygg AS

Kontakt oss

image placeholder