Hopp til hovedinnhold

Axen Entreprenør - Holmestrand

Et byggeprosjekt handler om mer enn ferdig resultat. Det handler også om folka som skal utføre jobben. Om smidige prosesser og solid håndverk. Og at du er i trygge hender – hele veien til mål.

Axen Entreprenør – Byggeprosjekter fra A til Å

For oss i Axen handler et byggeprosjekt om mer enn ferdig resultat. Det handler om folka som utfører jobben, smidige prosesser og solid håndverk.

Hos oss får du alltid én fast prosjektleder å forholde deg til, som loser deg gjennom prosjektet med god informasjon og rådgivning. Samtlige av våre håndverkere har norsk mester- eller svennebrev, og opptil 42 års bransjeerfaring. Vi leverer kvalitet i alle ledd, og finner gode løsninger for deg og ditt prosjekt.

Vi holder til sentralt i Holmestrand, og har prosjekter i Buskerud, Vestfold og Telemark. Vi er skikkelig stolte av både folka og prosjektene våre, og er alltid interessert i å diskutere nye prosjekter, og å snakke med dyktige fagfolk.

Kjøp- og utvikling av tomter

Vi har lang erfaring innen eiendomsutvikling, og kan tilby alt fra verdiberegning til prosjektering og søknadsprosesser. Vi kan kjøpe hele- eller deler av eiendommer med utviklingspotensiale, eller utvikle tomt i samspill med deg som eier.

Policy for klima, miljø og arbeidsmiljø

Vår virksomhet har som mål å ta ansvar for klima, miljø og arbeidsmiljø, og vi er forpliktet til å oppnå en bærekraftig og ansvarlig drift. For å sikre en overordnet retning og definere våre ambisjoner på disse områdene, har vi utviklet følgende policy:

 1. Miljøfyrtårn-sertifisering: Vi har som mål å oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom dette ønsker vi å demonstrere vårt engasjement for bærekraftig drift og kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.
 2. Integrering av klima, miljø og arbeidsmiljø i forretningsmodellen: Vi vil integrere hensyn til klima, miljø og arbeidsmiljø i vår forretningsmodell. Dette inkluderer vurdering av miljø- og klimaeffekter ved utvikling av nye produkter og tjenester, og etablering av tiltak for å minimere negativ påvirkning.
 3. Forventninger fra interessenter: Vi vil lytte til og ta hensyn til forventningene fra våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Vi vil engasjere oss i dialog og samarbeid for å sikre at vi møter deres behov og forventninger knyttet til klima, miljø og arbeidsmiljø.
 4. Et godt arbeidsmiljø: Vi vil skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Dette inkluderer å tilby en trygg og sunn arbeidsplass, fremme trivsel og personlig utvikling, og oppmuntre til likestilling og mangfold.
 5. Vår påvirkning på klima og miljø: Vi erkjenner at vår virksomhet har en påvirkning på klima og miljø, og vi vil redusere denne påvirkningen. Vi vil identifisere og adressere de viktigste klima- og miljøaspektene knyttet til vår virksomhet og implementere tiltak for å redusere vårt fotavtrykk.
 6. Forbedringspotensial: Vi vil kontinuerlig evaluere og identifisere områder der vi har forbedringspotensial når det gjelder klima og miljø. Vi vil sette konkrete mål, implementere tiltak og overvåke fremgangen for å oppnå kontinuerlig forbedring.
Ved å følge denne policyen, vil vi bidra til en bærekraftig fremtid og ta ansvar for vårt samfunn og miljø. Vi oppfordrer alle ansatte til å delta aktivt i å oppnå våre mål og jobbe sammen for en bedre og mer bærekraftig verden.

Axen Entreprenør AS sine mål for å forbedre påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljø

Axen Entreprenør AS erkjenner at vi har en betydelig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom våre operasjoner. Vi er fast bestemt på å ta ansvar for vår påvirkning og jobbe aktivt for å forbedre våre prestasjoner på disse områdene. Derfor har vi satt følgende mål:

 1. Redusere klimagassutslipp: Vi vil implementere tiltak for å redusere våre klimagassutslipp. Dette kan inkludere å investere i mer energieffektive utstyr og kjøretøy, fremme bruk av fornybar energi og implementere bærekraftige praksiser i våre byggeprosjekter.
 2. Avfallsreduksjon og resirkulering: Vi vil jobbe for å redusere mengden avfall som genereres gjennom våre prosjekter. Dette innebærer å implementere effektive avfallshåndteringsplaner, fremme gjenbruk og resirkulering av materialer, og minimere mengden avfall som går til deponi.
 3. Bærekraftig materialvalg: Vi vil prioritere bærekraftige materialer i våre byggeprosjekter. Dette kan innebære å velge produkter og materialer med lavt karbonavtrykk, sertifiserte miljøvennlige alternativer og materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
 4. Arbeidsmiljø og sikkerhet: Vi vil sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte og underentreprenører. Dette innebærer å implementere strenge sikkerhetsprosedyrer, tilby nødvendig opplæring og utstyr, og fremme en kultur for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
 5. Samarbeid med interessenter: Vi vil samarbeide med våre interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører og lokale samfunn, for å fremme bærekraft og ansvarlig praksis. Vi vil lytte til deres bekymringer og innspill, og ta dem med i beslutningsprosesser for å sikre at våre tiltak er i tråd med deres forventninger og behov.
 6. Kontinuerlig forbedring: Vi vil etablere systemer for å overvåke, måle og rapportere våre prestasjoner på klima, miljø og arbeidsmiljø. Vi vil sette oss mål for kontinuerlig forbedring og periodisk evaluere våre fremskritt for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser.
Ved å forfølge disse målene, er vi fast bestemt på å bli en leder innen bærekraftig entreprenørskap. Vi tror at gjennom vår innsats kan vi bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning.

Sertifiseringer

Mesterbrev
Sentral godkjenning
Godkjent våtromsbedrift

Kontakt oss

Hva gjelder henvendelsen?

Din kontaktinformasjon

Hvor vil du bygge?

Hva kan vi hjelpe med?