1 / 9

Store praktiske bustadar

Isakmarka 43, 45 og 47, 6060, Hareid

Beskrivelse

Dette er store og flott bustadar. Her er to størrelsar, seksjon nr. 1 er større enn seksjon 2 og 3. Kvar bustad har carport inkl. sportsbod. Bustadane er tenkt bygd med fire soverom.

I 1. etg. vil der vere; inngangsparti, kjøken, bod og stove. Frå stova er der skyvedør ut på ein stor terrasse på henholdsvis 17 eller 21 m².

I 2.etg. vil du finne; Fire soverom, bad, og gang.
Bustaden ligg fint til med korte avstandar til det meste i Hareid sentrum. Elles så er vegane inn i felte kommunale, og det er kommunen som har vedlikehaldet. Dei interne vegane inn til carport og bustaden er levert med grus. Kjem du tidleg inn i prosessen så har du moglegheit til å vere med å utforme bustaden etter din smak.

Vi nyttar lyse overflater på det meste av det vi leverer. Produkta vi nyttar er av god kvalitet. Kjøken- og baderomsinnreiing er levert av Hygge Design AS.