til top
Bestill katalog
Mesterhus fohandlernettsider
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Printerest
Bestill katalog
  • Velkommen til Mesterhus

Velkommen til Mesterhus

Mesterhus er en landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer. Vi er representert i alle Norges fylker.

Hvem er vi?
De siste tiårene har Mesterhus vært en av Norges største boligbyggere. Dette har vi oppnådd gjennom godt håndverk, god kundeoppfølging og ved å tilby de rette husene, men først og fremst gjennom fornøyde kunder. Mesterhus er en landsomfattende kjede med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer. Vårt hovedkontor holder til i Oslo.

Mål og motto
Grunntanken i Mesterhus er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i fagkunnkap og solide håndverk gjennom hele byggeprosessen. Vårt mål er at alle som velger oss skal føle seg trygge, fra første møte til ferdig hus. Derfor har vi i Mesterhus slagordet: -det blir som avtalt!

Mesterbrev
Som den eneste boligbyggeren på markedet, krever Mesterhus at alle våre bedrifter skal ha Mesterbrev. Dette innebærer at den lokale byggmesteren må oppfylle våre høye krav til både praksis og håndverkerutdannelse. Dette skal gi deg som kunde ekstra trygghet, dersom du velger oss som din samarbeidspartner.


Vi måler kundetilfredshet
Vi lever etter «-det blir som avtalt», og da skal også kundene våre bli fornøyde. Derfor deltar vi i Prognosesenterets landsdekkende måling av kundetilfredshet (KTI) i boligbransjen.


En del av Mestergruppen

Mestergruppen er landetes største boligbygger, hyttebygger og byggevarekonsern. Mesterhus er sammen med blant annet Blink Hus, Systemhus og Saltdalshytta en del av Mestergruppen. Mestergruppen eier også byggevarekjedene XL-Bygg, Byggtorget og Byggeriet. Mestergruppen er igjen eid av Ferd.