Hopp til hovedinnhold
God ventilasjon fra Systemair

Ventilering av fritidsbolig

Moderne fritidsboliger bygges ofte like tette som eneboliger. I tillegg innebærer bruken av mange fritidsboliger høyere belastning enn ordinære boliger, i form av tidvis høy personbelastning, tørking av klær og utstyr. På grunn av dette må fritidsboliger ventileres tilstrekkelig for å unngå fuktskader og dårlig inneklima. Teknisk forskrift stiller også krav til ventilasjon i fritidsboliger.

Det må skilles mellom krav til energieffektivitet og krav til ventilasjon. Sistnevnte stilles det funksjonskrav til i TEK, uansett størrelse på fritidsboligen. Når det gjelder kravene til energieffektivitet, er størrelsen på oppvarmet BRA avgjørende for hvilke energikrav som gjelder. For fritidsbolig over 150 m2 gjelder samme energikrav som for småhus.

Varmegjenvinneren i et balansert ventilasjonsanlegg er gunstig i energiberegningen. Den bidrar til å redusere energibehovet til romoppvarming, på lik linje med isolasjon eller vinduer med lav U-verdi. Dette kommer spesielt godt med når krav til energieffektivitet inntrer.

Krav til ventilasjon

I TEK17 stilles det krav til at ventilasjonen skal være tilpasset bruk, forurensnings- og fuktbelastning fra personer og prosesser som matlaging og dusjing. Det må kunne dokumenteres at ventilasjonsløsningen gir bygningen tilfredsstillende luftkvalitet.

Ventilasjonsprinsipp

Det finnes primært to ventilasjonsprinsipp; mekanisk- og naturlig ventilasjon.

Mekanisk ventilasjon

Mekanisk ventilasjon utføres enten med en enkel avtrekksvifte eller med et balansert ventilasjonsanlegg. Med rene avtrekksanlegg trekkes kald uteluft inn gjennom ytterveggsventiler eller spalter i vindu, uten filtrering eller varmegjenvinning. Den varme inneluften kastes ut i vegg eller over tak. Varmetapet er stort, og direkte inntrekk av kald uteluft kan føre til trekk og dårlig termisk komfort.

Prinsipp for mekanisk avtrekksventilasjon med inntak via ventiler i fasade eller vindu og avkast via kanalvifte ut i fasade eller over tak.

Foto: Systemair

Bildet viser mekanisk ventilasjon
Ventilasjon fra Systemair

Prinsipp for mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Med et balansert ventilasjonsanlegg trekkes frisk uteluft og brukt inneluft til aggregatet, der begge luftstrømmer filtreres og varmeveksles med hverandre. På den måten overfører man ca. 80 % av varmen i avtrekksluften over til friskluften. I tillegg filtreres friskluften for pollen og andre partikler. Filtrert, temperert friskluft tilføres oppholdsrom som stue og soverom, mens den bruke inneluften trekkes ut via baderom, toalettrom, kjøkken og bod. Man får full kontroll over luftskiftet og luftstrømmene i boligen. Man minimerer også energibruken og sikrer frisk luft og et komfortabelt og godt inneklima i fritidsboligen.

Foto: Systemair

Naturlig ventilasjon

Dette prinsippet baseres på naturlige drivkrefter ved at luften tas inn gjennom ventiler i fasade, mens den brukte luften føres over tak, ved hjelp av såkalt skorsteinseffekt. Dette prinsippet er avhengig av termiske krefter, og ventileringen vil dermed variere ut fra klimatiske forhold.

Foto: Systemair

Naturlig ventilasjon

Hva med vinduslufting?

Vinduslufting bør regnes som tilleggsventilering – eksempelvis for å senke temperaturen i boligen eller utlufting i forbindelse med matlaging.

Tenk helhetlig

Ventilasjonen bør være gjennomtenkt og helhetlig dimensjonert. Tenk på hvordan luften skal tilføres, hvordan den skal trekkes ut og funksjonell overstrømning mellom rom. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er ofte det tryggeste valget, både med hensyn til ventilasjon, innemiljø og energi.

Vi anbefaler å alltid tenke nøye gjennom ventilasjonsprinsippet som velges og prosjekteres. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning kan utgjør en betydelig kvalitetshevning.

Relaterte artikler

Planer om tilbygg eller renovering?

Planer om tilbygg eller renovering?

Skal du pusse opp et hus, eller har behov for tilbygg, påbygg, ombygging eller modernisering? Våre dyktige byggmestre i Mesterhus kan hjelpe deg med renovering av din bolig, både utvendig arbeid eller mindre oppussing av hus innendørs. Du har drømmen – vi tar jobben!