Hopp til hovedinnhold
Bildet viser en smilende og glad familie på fire

Systemair

Frisk luft hjemme! Den er usynlig, men luftkvaliteten er likevel noe av det viktigste i hjemmet. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et av de mest betydningsfulle valgene du gjør.

Ren luft

Du tilbringer omtrent 90 % av tiden innendørs. Derfor er det essensielt at luften i boligen er ren og fri for helseskadelige partikler. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning tilfører boligen ren og frisk luft ved hjelp av finfilter som renser uteluften for skadelige partikler før den tilføres boligen.

Helse og trivsel

Luften tilføres trekkfritt i oppholdsrom via ventiler i himling eller vegg, mens den gamle luften fjernes via ventiler i bad, vaskerom og bod. På denne måten sikres riktig mengde frisk luft i hjemmet, samtidig som det er full kontroll på luftstrømningsforholdene. Dette bidrar til økt trivsel og komfort som også gir helsemessige gevinster.

Ventilasjon fra Systemair på badet

Akustisk komfort

Fasaden fungerer som støydemping for utendørs støykilder. Dersom fasaden punkteres med ytterveggsventiler eller vindusspalter, reduseres støydempingen betraktelig og uønsket støy slipper dermed lettere inn i boligen. Med balansert ventilasjon unngås punktering av fasaden, og et behagelig innemiljø oppnås, uten unødvendige forstyrrelser fra utendørs støykilder.

Energisparing

Energieffektivitet er viktig, både for miljøet og lommeboken. Ventilasjonsanlegget bidrar vesentlig til å redusere boligens energibehov til oppvarming. Den tempererte, gamle avtrekksluften varmer opp den nye, friske luften ved hjelp av en høyeffektiv varmegjenvinner. Slik spares mesteparten av energien og kostnadene forbundet med oppvarming av friskluften, og du kan ventilere med god samvittighet hele året.

Ventilasjon fra Systemair på vaskerommet

Kvalitet

Alle SAVE-aggregatene fra Systemair er Eurovent-sertifisert. Dermed kan du være sikker på at aggregatet leverer oppgitte ytelser.

Godt renhold

Et sentralstøvsugersystem fra Systemair sørger for meget effektiv og behagelig rengjøring ved at avkastluften fra støvsugersystemet føres ut av huset gjennom skjulte rør. Dette gjør at ingen farlige partikler føres tilbake til rommet, noe som kan være tilfellet med en vanlig støvsuger.

Les mer om Systemair AS her