Hopp til hovedinnhold
En mann som holder planker

Norgesvinduet

Norgesvinduet Svenningdal og Norgesvinduet Bjørlo er en anerkjent produsent av dører og vinduer og har levert kvalitet og innovasjon i over 100 år.

Over 100 år industrihistorie

Begge bedriftene har historie fra 1918 som treforedlingsbedrifter og startet merkevaren Norgesvinduet i 1991.

~ i takt med tiden…

Norgesvinduet er «i takt med tiden». Dette innebærer kontinuerlig arbeid med forbedringer og produktutvikling. Bedriften tilpasser kundens behov og leverer vinduer og balkongdører med en rekke åpningsfunksjoner og utforminger. Norgesvinduet leverer kvalitetsprodukter, og tilfredsstiller dagens krav til varmeisolering, sikkerhet og miljø.

Norgesvinduet – miljøvinduet

Vi i Norgesvinduet hjelper miljøet bl.a. ved bruk av kjerneved. – Vi sparer miljøet med 130 tonn impregneringsvæske i året med å bruke kjerneved i stedet for å impregnere.

Det aller viktigste for oss i Norgesvinduet er førnøyde kunder. Kunden skal vite hva de kjøper hos oss og hvorfor. Som en del av vårt motto; – I takt med tiden, så er det selvsagt av vi tilbyr og leverer på de premissene som er aktuelt og relevant for den tiden vi lever i nå, – og aller viktigst, for en bærekraftig fremtid.

Å jobbe med bærekraft er helt avgjørende for alle virksomheter. Det er kritisk for å beholde en verden i balanse. En bærekraftig utvikling er enkelt forklart å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner. Både små og store bedrifter kan være problemløsere gjennom bærekraftige forretningsmodeller.

Vi i Norgesvinduet skal være med å gjøre vår del for å bidra til å løse vår tids store utfordringer. Det skal lønne seg for verden, nærmiljøet og oss. Vi vil være med å bli en del av løsningen.

Stadig flere stiller krav og ønsker å jobbe i en bedrift som tar et samfunnsansvar. Med en tydelig bærekraftsprofil ønsker vi å være en attraktiv bedrift som tar ansvar, og med et tydelig miljø- og bærekraftsfokus ønsker vi å tiltrekke oss bevisste og dedikerte ansatte, som videre er med å skape stolthet på arbeidsplassen.

Kundens krav og ønsker i fokus

Vi vet at våre kunder er profesjonelle og ønsker en produsent og samarbeidspartner som leverer på dagens krav til både design og kvalitet, og innenfor de miljø- og bærekraftsnormer som kreves av en moderne bedrift.

– Vi i Norgesvinduet har jobbet med bærekraft i flere ti-år

Trevirke som utsettes for fuktighet må beskyttes for ikke å bli angrepet av sopp og råte som ødelegger trevirket.

For å beskytte vinduer mot råte benyttes det vanligvis kjemisk impregnering og overmaling. Dette kan rent teknisk være en god metode, men metoden medfører her i Norge årlig et utslipp på ca 600 tonn løsemiddel fra impregneringen, hvorav en betydelig del påvirker arbeidsmiljø og inneklima etter at vinduene er montert i vegg. I tillegg blir giftstoffene værende igjen i vinduene.

Ved gamle dagers vindusproduksjon ble materialene sortert slik at kjerneveden (malme, adel) vendte ut mot vind og vær. Kjerneveden er impregnert fra naturens side. Den består av døde, lukkede celler som er fylt med vannavvisende og sopphemmende harpiksstoffer.

I den moderne tids rasjonelle vindusproduksjon ble det for dyrt å sortere materialene på denne måten, og derfor er kjemisk impregnering tatt i bruk som standard impregneringsmetode i vindusindustrien.Ved Norgesvinduet har vi gått tilbake til gamle tiders metode for impregnering. Uten å fordyre produktene sorterer vi nå trevirket slik at kjerneveden vender ut.
Vi har stengt anleggene for kjemisk impregnering, og som standard leveres vinduene impregnert fra naturens side uten løsemiddel og giftige tilsetningsstoffer.


100% utnyttelse av trevirket

Ved produksjon av Norgesvinduet blir alt trevirket utnyttet.
Plankene blir oppsplittet, sortert og frakappet dårlig kvalitet. Deretter fingerskjøtes/limes trestykkene sammen igjen. På denne måten oppnår vi god stabilitet og utnytter alt trevrike av god kvalitet. Resten av trevirket, kvist, sagflis og høvelspon nyttes som biobrensel for oppvarming av fabrikklokalene og materialtørkene.

Energisparing

Norgesvinduet kan leveres med U-verdi ned til 0,7 W/m2K og enda lavere ved spesielle doble konstruksjoner. Kombinert med soldempende funskjonsglass gir dette maksimal energisparing om vinteren og behageligere inneklima på varme soldager. Her finnes mange alternativer, som også kan kombineres med sikkerhets- og støydempende løsninger. Konferer gjerne med en av våre konsulenter før endelig valg tas.

Norgesvinduet har sertifiserte kvalitetssikringssystemer i samsvar med ISO 9001:2008 og ble som første vindusprodusent i Norge i 2004 miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004. Norgesvinduet produseres av våre to produksjonsbedrifter på Bjørlo og Svenningdal, og selges gjennom et landsomfattende forhandlernett.